Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη παρακέντηση αποστήματος προστάτη

Τα αποστήματα του προστάτη αδένα είναι μια αρκετά συχνή πάθηση σε σκύλους μέσης ηλικίας. Η αντιμετώπιση τους περιλαμβάνει την ορχεκτομή (στείρωση) για την μείωση του μεγέθους του προστάτη, την χορήγηση αντιβιοτικών, και την χειρουργική του προστάτη.

Εικόνα 1 – Απόστημα του προστάτη αδένα. Ο όγκος του αποστήματος βρέθηκε μέσω υπερήχου 13,74 κ.εκ.

Η χειρουργική αντιμετώπιση των αποστημάτων του προστάτη μπορεί να συνοδευτεί από σημαντικές επιπλοκές όπως περιτονίτιδα, ακράτεια ούρων, επίσχεση των ούρων.

εικόνα 2 – υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη παρακέντηση του προστάτη αδένα με ειδική βελόνα

Εναλλακτικά της κλασικής χειρουργικής αντιμετώπισης μπορεί να εφαρμοστεί η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη παρακέντηση του αποστήματος. Με αυτή την τεχνική, ο κτηνίατρος μέσω του υπερήχου παρακεντά με ειδική βελόνα το απόστημα και αφαιρεί το περιεχόμενο

εικόνα 3 – αφαίρεση του περιεχομένου του αποστήματος
εικόνα 4 – δυο εβδομάδες μετά το μέγεθος του αποστήματος έχει συρρικνωθεί σε 2,57 κ.εκ.

Η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη παρακέντηση των αποστημάτων του προστάτη αδένα είναι μια σύγχρονη, ασφαλής και ελάχιστα επεμβατική μέθοδος. Διακρίνεται από μεγάλη ασφάλεια και στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να υποκαταστήσει τη χειρουργική του προστάτη