Ηβική συμφυσιόδεση: μια προληπτική επέμβαση για την Δυσπλασία του Ισχίου του Σκύλου

Η ηβική συμφισιόδεση είναι μια προληπτική χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της δυσπλασίας του ισχίου του σκύλου. Είναι πολύ πιο οικονομική από τις κλασικές χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται για την αντιμετώπιση της δυσπλασίας του ισχίου. Έχει μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και πολύ μικρά ποσοστά επιπλοκών.Χρειάζονται όλα τα ζώα μια τέτοια επέμβαση;Όχι. Η επέμβαση αφορά ζώα φυλών […]